Kursy egzaminacyjne FCE/CAE

Egzamin Cambridge English: First B2/ FCE

Egzamin Cambridge English: First B2, znany również jako First Certificate in English (FCE), jest egzaminem oceniającym umiejętności językowe na poziomie średnio-zaawansowanym, tj. B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to popularny egzamin językowy w Polsce. Zdanie testu B2 First (FCE) potwierdza umiejętność używania języka angielskiego na co dzień, zarówno w mowie, jak i piśmie, przydatnego w pracy i nauce. Egzamin potwierdza także znajomość gramatyki i bogatego słownictwa. W Polsce, egzaminy B2 First FCE są organizowane w czerwcu i grudniu.

Certyfikat B2 First (FCE) jest uznawany przez MEiN. Jest również ważnym dokumentem formalnie potwierdzającym kwalifikacje językowe. Egzamin ten jest honorowany przez wiele uczelni i instytucji edukacyjnych podczas rekrutacji oraz przez pracodawców w Polsce i za granicą. W English Experience przygotowujemy kandydatów do tego egzaminu, przeprowadzamy wstępny, wewnętrzny sprawdzian umiejętności, a także organizujemy formalności związane z nim, i – co najważniejsze – robimy to ze 100% skutecznością. Ze względu na wieloletnią współpracę z British Council nasi uczniowie otrzymują rabat od regularnej ceny egzaminu.

Wymiar godzinowy: 1 x 100 minut

 

Egzamin Certificate in Advanced English – C1

Egzamin Certificate in Advanced English (CAE) jest przeznaczony dla osób na poziomie zaawansowanym C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy CAE dowodzą, że zdający swobodnie operują językiem angielskim, wystarczająco dobrze, aby móc studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Sesje egzaminacyjne w Polsce odbywają się w czerwcu i grudniu, a test CAE jest uwzględniony na liście certyfikatów językowych MEiN. Certyfikat Advanced CAE jest honorowany w handlu, przemyśle i placówkach edukacyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Egzamin Cambridge Advanced English ma uznanie wielu instytucji edukacyjnych i firm, potwierdzając zaawansowany poziom biegłości języka angielskiego. Posiadając certyfikat CAE, masz możliwość aplikowania na uczelnie w Polsce i na świecie, dowodząc swojej znajomości języka na poziomie oczekiwanym od studentów licencjackich oraz profesjonalistów pracujących w renomowanych firmach. W English Experience przygotowujemy kandydatów do tego egzaminu, przeprowadzamy wstępny, wewnętrzny sprawdzian umiejętności, a także organizujemy formalności związane z nim, i – co najważniejsze – robimy to ze 100% skutecznością. Ze względu na wieloletnią współpracę z British Council nasi uczniowie otrzymują rabat od regularnej ceny egzaminu.

Wymiar godzinowy: 1 x 100 minut