Kursy ogólne

KURSY OGÓLNE

Nie ma większej satysfakcji podczas zagranicznych podróży, niż gdy jesteśmy w stanie porozumieć się z mieszkańcami danego kraju w ich ojczystym języku.

Podczas zajęć w ramach naszych kursów językowych kładziemy szczególny nacisk właśnie na komunikację. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Przećwiczysz umiejętność komunikacji w typowych sytuacjach, w jakich możesz znaleźć się np. za granicą. Dodatkowo wzbogacisz słownictwo i utrwalisz znajomość reguł gramatycznych. W niewielkiej grupie masz bezpośredni kontakt z lektorem oraz z pozostałymi uczestnikami.

Naukę mogą u nas zacząć lub kontynuować również uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniowie liceów. Oprócz kursów ogólnych, zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i klasy ósmej szkoły podstawowej na specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminów. Zdobędą na nich umiejętności potrzebne, by zdać egzamin ósmoklasisty oraz solidnie przygotować się do matury.

 

Dla kogo: młodzież (12-19 lat)

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski

Wymiar godzinowy: proponujemy 1 x 50 min, 2 x 50 min, 1x 100 min