Cennik 2020/2021

Zajęcia grupowe (4-5 osób)*
1×50 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 33 lekcje w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 125.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 560.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 1100.00

Zajęcia „mała grupa” (2 lub 3 osoby)
1×50 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 33 lekcje w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 165.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 721.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 1390.00

Zajęcia grupowe (4-5 osób)*
2×50 minut – 2 lekcje w tygodniu/ 66 lekcji w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 250.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 1120.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2200.00

Zajęcia „mała grupa” (2 lub 3 osoby)
2×50 minut – 2 lekcje w tygodniu/ 66 lekcji w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 324.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 1414.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2774.00

Zajęcia indywidualne

Karnet 5 lekcji 400.00
Karnet 10 lekcji 750.00
Karnet 20 lekcji 1400.00

Zajęcia grupowe egzaminacyjne – ósma klasa  (4-5 osób)*
1×100 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 30 lekcji w roku szkolnym

Opłata semestralna (2 równe raty) 1100.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2088.00

 

Zajęcia egzaminacyjne „mała grupa” – ósma klasa (2-3 osoby)
1×100 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 30 lekcji w roku szkolnym

Opłata semestralna (2 równe raty) 1320.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2520.00

 

Zajęcia grupowe egzaminacyjne – matura (4-5 osób)*
1×100 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 28 lekcji w roku szkolnym

Opłata semestralna (2 równe raty) 1050.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 21960.00

 

Zajęcia egzaminacyjne “mała grupa” – matura (2-3 osoby)
1×100 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 28 lekcji w roku szkolnym

Opłata semestralna (2 równe raty) 1250.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2350.00

* ze względu na ograniczenia sanitarne i bezpieczeństwo naszych uczniów,
w tym roku szkolnym maksymalna liczba osób w standardowej grupie to max 5 osób.  Powyższe ograniczenie nie dotyczy zajęć on-line.

Harmonogram opłat: Pierwszą wpłatę należy uiścić do 05 dnia każdego miesiąca począwszy od 05 października 2021, a skończywszy na 05 czerwcu 2022 roku, chyba że harmonogram opłat dla danego kursu stanowi inaczej.

Nr konta bankowego English Experience: 96 1050 1764 1000 0091 2102 1332 – w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia/uczniów oraz numer raty.