Współpracujemy z

Nasza placówka realizuje liczne projekty edukacyjne, w ramach których prowadziliśmy i prowadzimy zajęcia dla różnych grup osób.  English Experience współpracuje m.in. z:

  • Kosakowskim Klubem Seniora – zajęcia z języka angielskiego dla dwóch grup seniorów,
  • Fundacją na rzecz rozwoju dzieci z Gminy Kosakowo “Dorastać” – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych,
  • Szkołą Podstawową w Debogórzu – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas czwartych i szóstych w ramach programu “Uczeń – najlepsza inwestycja” finansowanego przez Unię Europejską,
  • Szkołami Podstawowymi w Rumii – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów dwóch szkół podstawowych w zakresie języka angielskiego,
  • Wydawnictwem Express Publishing – Projekt “Cyfrowa Szkoła”, w ramch którego realizujemy część zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnych najnowszej generacji (w tym: interaktywnych “e-ćwiczeń”, oprogramowania dedykowanego na tablice interaktywne, oprogramowania wspomagającego proces kształcenia z wykorzystaniem komputerów itp.)
  • Wojskowym Biurem emerytalnym – organizowanie kursów dla wojskowych emerytów,
  • Nasza Szkoła English Experience wpisana jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w związku z tym organizujemy zajęcia także dla osób poszukujących pracy celem podniesienia swoich kwalifikacji językowych na rynku pracy

 

Pobierz nasze referencje:

Referencje od Fundacji Dorastać

Referencje od Fundacja Fly