Metody nauczania

 
Uczymy skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Kluczowe elementy procesu nauczania języka to według nas naturalna komunikacja, zanurzenie się w języku i kulturze oraz wynikające z  tego doświadczenie.

Jak działa nauka przed doświadczenie według English Experience? Jeśli uczymy nazw owoców, na zajęciach pojawiają się prawdziwe owoce, nie obrazki je przedstawiające. Jeśli rozmawiamy o ubraniu, organizujemy pokaz mody, w którym uczestniczą nasi uczniowie. Jeśli lekcja dotyczy zmysłów, planujemy zajęcia, które te zmysły uruchomią.

Pokazujemy naszym uczniom, że język obcy jest cennym i użytecznym narzędziem, nie wiedzą oderwaną od świata, potrzebną, by zdać egzamin lub zaliczyć test. Stosujemy techniki, którymi skutecznie zachęcamy uczniów do używania języka podczas zajęć. Pomagamy pokonać psychiczne bariery i lęk przed wypowiadaniem się w obcym języku. W  rezultacie uczniowie zaczynają posługiwać się nim również w sytuacjach pozalekcyjnych.