Kursy ogólne

KURSY OGÓLNE

Nie ma większej satysfakcji podczas zagranicznych podróży, niż gdy jesteśmy w stanie porozumieć się z mieszkańcami danego kraju w ich ojczystym języku.

Podczas zajęć w ramach naszych kursów językowych kładziemy szczególny nacisk właśnie na komunikację. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Przećwiczysz umiejętność komunikacji w typowych sytuacjach, w jakich możesz znaleźć się np. za granicą. Dodatkowo wzbogacisz słownictwo i utrwalisz znajomość reguł gramatycznych. W niewielkiej grupie masz bezpośredni kontakt z lektorem oraz z pozostałymi uczestnikami.

Naukę mogą u nas zacząć lub kontynuować również gimnazjaliści, uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniowie liceów. Oprócz kursów ogólnych, zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i klasy ósmej szkoły podstawowej na specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminów. Zdobędą na nich umiejętności potrzebne, by zdać egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty oraz solidnie przygotować się do matury.

 

Dla kogo: młodzież (12-19 lat)

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski

Wymiar godzinowy: proponujemy 1 x 50 min lub 2 x 50 min

 

Ceny kursów zajęć grupowych (4-7 osób):

1 x 50 min – 33 lekcji w roku

116 zł – opłata miesięczna (9 rat)

113 zł – tyle wynosi opłata miesięczna przy wyborze opcji jednorazowej opłaty semestralnej w wysokości 508 zł (16,5 godziny)

110 zł –  tyle wynosi opłata miesięczna przy wyborze opcji jednorazowej opłaty rocznej w wysokości  990 zł  (33 godziny)

2 x 50 min – 66 lekcji w roku

230 zł – opłata miesięczna (9 rat)

225 zł – tyle wynosi opłata miesięczna przy wyborze opcji jednorazowej opłaty semestralnej w wysokości 1012 zł (33 godziny)

220 zł – tyle wynosi opłata miesięczna przy wyborze opcji  jednorazowej opłaty rocznej w wysokości 1980 zł  (66 godzin)