Cennik 2019/2020

Zajęcia grupowe (4 – 6 osób)

1×50 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 34 lekcje w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 120.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 525.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 1020.00
 

Zajęcia duet/trio (2 lub 3 osoby)

1×50 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 34 lekcje w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 165.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 721.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 1390.00
 

Zajęcia grupowe (4 – 6 osób)

2×50 minut – 2 lekcje w tygodniu/ 68 lekcji w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 237.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 1040.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2040.00

 

Zajęcia duet/trio (2 lub 3 osoby)

2×50 minut – 2 lekcje w tygodniu/ 68 lekcji w roku szkolnym

Opłata miesięczna (9 równych rat) 324.00
Opłata semestralna (2 równe raty) 1414.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 2774.00
Zajęcia indywidualne
Karnet 5 lekcji 350.00
Karnet 10 lekcji 620.00
Karnet 20 lekcji 1200.00

 

Zajęcia grupowe egzaminacyjne – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (6 – 7 osób)

1×100 minut – 1 lekcja w tygodniu/ 25 lekcji w roku szkolnym

Opłata semestralna (2 równe raty) 800.00
Jednorazowa opłata roczna (1 rata) 1540.00

 

Harmonogram opłat: Pierwszą wpłatę należy uiścić przed pierwszymi zajęciami (do dnia 22.09.2019), następnie do piątego dnia każdego miesiąca począwszy od 05.11. 2019.

Nr konta bankowego English Experience:  96 1050 1764 1000 0091 2102 1332 – w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia/uczniów oraz numer raty.